گشتاصنعت مشهد (سهامی خاص)

گشتاصنعت مشهد تولید کننده دستگاه های بسته بندی،شرینک پک،تاریخزن و پرده هوا

صنعت بسته‌بندی دانش بنیان
خراسان رضوی-مشهد-بزرگراه آزادی-آزادی ۱۳۳-۱۳۱/۱-۲۷ ۰۵۱-۳۶۵۱۳۷۲۰ http://www.gashtasanat.com info@gashtasanat.com