کنترل سیستم ابزار نوین (سهامی خاص)

فعال در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی و تحقیقیاتی

صنعت هوا و فضا دانش بنیان
تهران-تهران-کیلومتر ۱۷ اتوبان کرج-خیابان داروپخش-هشتم-۲۳ ۰۲۱-۴۴۹۹۳۱۸۲ www.csanco.com info@csanco.com