البرز ماشین جی (سهامی خاص)

تولید انواع ماشین آلات پلیمری

صنایع ساخت و تولید دانش بنیان
اصفهان-اصفهان-جی-یکم-چهارده-۱۹۲ ۰۳۱-۳۵۷۲۲۶۶۰ www.amjco.ir info@amjco.ir