سقا(بان یاب خراسان) (سهامی خاص)

تنها سازنده تخصصی پوستگیر باقالی،نخود فرنگی،دان کن انار

صنایع ساخت و تولید - صنایع غذایی
خراسان رضوی-مشهد-شهرک صنعتی طوس-----۱-۱ ۰۵۱۳-۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ banyab.com info@banyab.com