ماشین سازی کوشش کاران (سهامی خاص)

سازنده خط بسته بندی صنایع نوشیدنی و مایعات

صنعت بسته‌بندی - صنایع غذایی دانش بنیان
تهران-شهر قدس-اسماعیل آباد-۴۵ متری انقلاب-صنعت دوم-۷ ۰۲۱-۴۶۸۲۴۲۴۰ http://www.koosheshkaran.com info@koosheshkaran.com