شرکت اندیشه سازان سلامت پارسیان (سهامی خاص)

-

صنایع دارو‌سازی و بهداشتی
تهران-تهران-امیراباد شمالی-شانزدهم- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران-۱۲۲-۱۲۲ ۰۲۱-۸۶۰۹۳۱۸۶ www.iranphedco.com phedco@yahoo.com