ماشین سازی مجملی (صنفی)

صنایع ماشین سازی مجملی طراح و سازنده ماشین آلات پخت صنایع غذایی و تجهیزات وابسته

صنایع رنگسازی - صنایع ساخت و تولید
اصفهان-اصفهان-رهنان-شریف غربی-بین کوچه ۷و۹-۱۶۸ ۰۳۱-۳۷۳۵۰۱۱۶ www.mojmeli.com moslemmojmeli@gmail.com