گروه صنعتی وفا فناوران آسیا (مسئولیت محدود)

طراحی و تولید تخصصی ماشین های برچسب چسبان پشت چسبدار صنعتی و شرینگ لیبل

صنعت بسته‌بندی دانش بنیان
تهران-تهران-گلگون-----۸ جنوبی-۸-۰ ۰۲۱-۶۵۶۱۰۶۵۶ www.vafa-group.com info@vafa-group.com