ماشین سازی سپنتای زنجان (سهامی خاص)

طراح وسازنده خط کامل کاغذ A4-طراح و سازنده ماشین الات بسته بندی مایعات-طراح و سازنده انواع لیبل زن opp-طراح وسازنده انواع تری بلوک گازدار و بدون گاز.

صنعت بسته‌بندی - صنایع غذایی دانش بنیان
زنجان-زنجان-شماره ۱-مرداد-سایت کارگاهی-۲۳-۱ ۰۲۴-۳۳۵۵۵۵۹۴ www.sepanta-machine.com machinery.sepanta@gmail.com