کالای صنعتی امیدفر (صنفی)

نماینده رسمی ماشین سازی تبریز

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - صنعت خودرو
خراسان رضوی-مشهد-مشهد-بلوار فرودگاه-مقابل پمپ بنزین-فارابی-۲۳۸ ۰۵۱-۳۳۴۱۱۰۳۵ WWW.OMIDFAR.COM info@omidfar.com