شرکت ماشین‌های پلاستیک بادی پارس (مسئولیت محدود)

شرکت ماشین های پلاستیک بادی پارس تنها تولیدکننده ماشین های پلاستیک بادی در ایران می باشد.

صنعت پلاستیک و پلیمر دانش بنیان
تهران-تهران-- ۰۲۱-۴۴۹۸۳۱۰۷ www.pars-bm.com ms.pars@yahoo.com