مهندسی زیستی آروکو فرایند سازان شریف (مسئولیت محدود)

شرکت دانش بنیان مهندسی زیستی آروکو از سال نود دو به عنوان طراح و سازنده تجهیزات استیل در حوزه صنایع بیوتکنولوژی و صنایع دارویی،صنایع غذایی،صنایع آرایشی و بهداشتی مطابق با استانداردهای بین المللی فعالیت خود را شروع کرده است

صنایع دارو‌سازی و بهداشتی - صنایع ساخت و تولید دانش بنیان
البرز-فردیس-سیمن دشت-کارآفرینان-دوم-غربی-۱۰ ۰۲۶-۳۶۶۷۰۲۴۴ www.arokobioeng.com info@Arokobioeng.com