شرکت نوین‌سازان تهران (سهامی خاص)

-

صنعت خودرو - صنایع ساخت و تولید دانش بنیان
تهران-تهران-جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشکری)- کیلومتر ۲۰-بهار۶-۴ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۵۲ www.novinsazantehran.com info@novinsazan.com