مهندسی ماه ماشین آریا (مسئولیت محدود)

ماشین سازی صنایع غذایی، بسته بندی، پتروشیمی

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - صنعت بسته‌بندی - صنایع غذایی دانش بنیان
تهران-شهرری-شمس آباد-بهارستان-نارنجستان-گلبرگ ۲-۱۰ ۰۲۱-۵۶۲۳۳۴۰۰ http://www.mah-machine.com mahmachine.gh@gmail.com