شرکت نوین‌سازان ستاره صنعت (سهامی خاص)

طراح و سازنده انواع خطوط تولید خرپای تیرچه و مش صنعتی (توان تولید تیرچه از میلگرد 8 تا 16 و سرعت 24 متر در دقیقه) ، (توان تولید مش صنعتی (شبکه آرماتور) از میلگرد 4 تا 16 و سرعت 60 گام در دقیقه)

صنایع ساخت و تولید دانش بنیان
تهران-تهران-جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشکری)- کیلومتر ۲۰-بهار۶-۴ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۵۲ www.novinsazansanat.com info@novinsazansanat.com