توسعه فناوری ربات صنعتی هیوا (سهامی خاص)

طراح، مشاور و مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی / طراح و سازنده انواع ماشین آلات صنعتی

صنایع ساخت و تولید دانش بنیان
سمنان-سمنان-سمنان-کارگاه های غدیر-۱ ۰۲۳-۳۳۶۵۳۲۳۳ www.hivarobotics.com salehian.82@gmail.com