کوره القایی پارسیان پرتو (مسئولیت محدود)

ساخت و تولید کوره القایی و متعلقات

صنایع ریخته گری و متالورژی - صنایع ساخت و تولید
تهران-شهریار-بلوار راغب-اطلس شرقی-۶۴۹ ۰۲۱-۶۵۱۶۱۰۱۰ parsianparto@gmail.com