سورین ماشین جاوید (مسئولیت محدود)

شرکت سورین ماشین جاوید دارای دو طرح فناور و دارای سابقه 3 ساله دانش بنیانی می باشد

صنعت فرآوری مواد و کانی های معدنی دانش بنیان
تهران-تهران-قائم مقام-مشاهیر-زیبا-۴-۷ ۰۲۱-۸۸۸۶۳۰۳۶ b.h.sajed@gmail.com