شرکت فناوران نانومقیاس (سهامی خاص)

-

صنایع دارو‌سازی و بهداشتی
تهران-تهران-آیت الله کاشانی-تقاطع اتوبان باکری-کیهان دوم-۲۳-۱۰ ۰۲۱-۴۴۱۵۶۲۴۱ www.fnm.ir info@fnm.ir