بسافن آوران نصیر (مسئولیت محدود)

سازنده انواع سامانه های پردازش پلاسمای تحت خلاء و تنها تولید کننده ژنراتورهای پلاسمای فرکانس رادیویی در ایران و خاورمیانه.

صنعت اپتیک و لیزر - صنعت برق و الکترونیک دانش بنیان
تهران-تهران-ازادی-بعد از حبیب اللهی-کوچه قدیر، بن بست ۱۳-۲-۶ ۰۲۱-۶۶۰۸۹۵۰۹ www.basafan.com info@basafan.com