سیتکا ماشین (صنفی)

صنعت فرآوری مواد و کانی های معدنی - صنایع ساخت و تولید
تهران، شهرشتان رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، بلوار صنایع، جنب نگهبانی، مجتمع درسا، پلاک۱۱۱ ۵۶۳۹۳۵۴۳ zoheyrs@yahoo.com