پارس کیا مهنام (سهامی خاص)

شرکت پارس کیا مهنام فعال در زمینه تولید دستگاه های لیزربرش و حکاکی فلزات و غیرفلزات

صنایع ساخت و تولید
تهران-تهران-تهران-خیابان مطهری-خیابان عبادی نبش مقدم شرکت فنی مهندسی پارس کیا مهنام-خیابان مطهری،-۲۵-۳ ۰۲۱-۴۱۴۰۳ www.laserpkm.com pkmlaser.com@gmail.com