نانوزیست صنعت اهورا (سهامی خاص)

شرکت نانوزیست صنعت اهورا شرکتی دانش بنیان فعال در زمینه نانوفناوری، زیست فناوری و نانوزیست فناوری است.

صنایع نساجی دانش بنیان
اصفهان-اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-خیابان بهداری-۰-۲۱۰ ۰۳۱-۳۳۹۱۱۹۲۴ Nanozistsanaat.ir Nanozistsanaat@gmail.com