خشک کن های صنعتی هدایت (سهامی خاص)

سازنده انواع خشک کن های صنعتی و نیمه صنعتی

صنعت فرآوری مواد و کانی های معدنی - صنایع دارو‌سازی و بهداشتی - صنایع ساخت و تولید - صنعت بسته‌بندی - صنایع شیمیایی - صنایع غذایی - صنعت فرآوری محصولات کشاورزی
خراسان رضوی-مشهد-بزرگراه آسیایی-آزادی۱۳۱-۱۳۱.۱۰-۲۲ ۰۵۱۳-۶۵۱۲۵۶۱ www.hedayatco.com/ hedayatco1@gmail.com