فردان ماشین شرق خاوران (مسئولیت محدود)

ارایه کننده‌ خدمات مشاوره، طراحی و ساخت خطوط تولید خوراک دام، طیور و آبزیان.

صنایع ساخت و تولید
خراسان رضوی-مشهد-بلوار آزادی-آزادی ۹۱-سعادت ۴-۰ ۰۵۱-۳۶۶۷۸۲۱۵ Farman.machine.shargh@gmail.com