نوین صدرا نگین آپادانا (مسئولیت محدود)

طراح و سازنده خط تولید لوله های پنج لایه

صنعت پلاستیک و پلیمر - صنایع ساخت و تولید
اصفهان-برخوار-دولت آباد-ابوعلی سینا ۴۴-بن بست صبا ۲-نایلون پلاستیک اطلس-۲۰۲ ۰۳۱-۰ Mozaffarih68@gmail.com