سانتریفیوژ توبولار ‏(شناسه : 1)
حوزه صنعتی : صنایع نقت، گاز و پتروشیمی موارد کاربرد : جداسازی و تولید تحقیقاتی و انبوه واکسن های هپاتیت، آنفلوآنزا، داروهای نو ترکیب باکتریایی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
سایر مستندات
تصاویر ماشین