حسنی(گروه صنعتی گنجینه) (صنفی)

سازنده ماشین آلات سی ان سی چوب و لبه چسبان و ...

صنایع چوب
خراسان رضوی-مشهد-بزرگراه آسیایی ،چهار فصل ، نبش آزادی ۱۵ ۰۵۱۳-۲۶۷۲۳۰۸ ganjinesanat.com hasani.hedayat@gmail.com