اصفهان پرس (صنفی)

ساخت و تولیدانواع پرسهای لاستیک

ساخت و تعمیرانواع غلطک های لاستیک

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - صنایع رنگسازی - صنعت خودرو - صنایع دارو‌سازی و بهداشتی - صنعت پلاستیک و پلیمر - صنایع ساخت و تولید - صنعت اپتیک و لیزر - صنایع غذایی - صنعت چرم
اصفهان-اصفهان-امیرکبیر-۱۲بهمن-سپاس-سپاس ۰۳۱۳۳۸۷۹۱۲-۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ Hoseini648@gmail.com